Committee

The Open NCU committee:

  • dr Jakub Rydzewski - physics,
  • dr Agata Karska - astronomy,
  • dr hab. Michał Zieliński, prof. NCU - physics,
  • dr Dariusz Kędziera - chemistry,
  • dr Łukasz Mikulski - computer science,
  • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz - biology,
  • dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. NCU - mathematics.